150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Учебни планове, програми, политики, мерки

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

Училищни учебни планове