150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Учебни планове, програми, политики, мерки

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образованиe, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

Училищни учебни планове