150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Учебници и учебни помагала

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

Списъци на учебниците и помагалата по класове за учебната 2023/2024 година