150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Проекти и програми

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

Секцията се обновява. Очаквайте скоро актуална информация.