150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Бюджет

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

Бюджет 2023

Отчет на бюджет 2023г. по месеци

Отчет на бюджет 2022г. по месеци

Отчет на бюджет 2021г. по месеци