150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Бюджет

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образование, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

Отчети на бюджет 2021г. по месеци

Бюджет 2021г. - първоначален план