150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Прием на ученици през учебната 2024/2025 година

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

През учебната 2024/2025 година 150.ОУ “Цар Симеон Първи” обявява прием на петокласници в три паралелки с разширено изучаване на български език и математика.

Предвидена е целодневна организация на учебния ден.

Заповед за утвърждаване на училищен план прием за учебната 2024/2025 година.