150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Подготвителна група

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образовани, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година, 150. ОУ обявява прием за една подготвителна група за деца на 5- и 6-годишна възраст с полудневна организация.

Децата ще получат:

 • обучение в различни образователни направления, съгласно държавен образователен стандарт за предучилищно образование; 
 • лесно адаптиране към училищната среда; 
 • занимания и отдих в уютна игрова среда; 
 • интерактивна стая/игротека; 
 • просторен, богато озеленен двор за игри, стая на открито; 
 • медицинско обслужване; 
 • безплатна подкрепителна закуска по програма „Училищен плод и мляко“ на фонд ,,Земеделие”; 
 • училищен бюфет.
 

По желание на родителите предлагаме:

 • обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню; 
 • извънкласни дейности по интереси – аглийски език по сертифицирани прорами на езикови центрове „Фарос“ и „Том и Джери“, шах в СК „Рицар“, футбол в ДСА „Том и Джери, баскетбол, кикбокс в СК „Масару“, модерни и народни танци в танцова школа „Орфеево цвете“;
 • посещаване на басейна в сградата на училището, стопанисван от УСШ „София“; 

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи в училищата и първи клас – https://kg.sofia.bg/

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2023/2024 г. ще бъде публикувано на 12.05.2023 г. в „ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас“

Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 150. ОУ за учебната 2023/2024г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2023г.