150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Подготвителна група

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПРЕЗ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

За учебната 2024/2025 година, 150. ОУ “Цар Симеон Първи” обявява прием за две подготвителни групи за деца на 5-годишна възраст и на 6-годишна с полудневна организация.

Децата ще получат:

 • обучение в различни образователни направления, съгласно държавен образователен стандарт за предучилищно образование; 
 • лесно адаптиране към училищната среда; 
 • занимания и отдих в уютна игрова среда; 
 • интерактивна стая/игротека; 
 • просторен, богато озеленен двор за игри, стая на открито; 
 • медицинско обслужване; 
 • безплатна подкрепителна закуска по програма „Училищен плод и мляко“ на фонд ,,Земеделие”; 
 • училищен бюфет.
 

По желание на родителите предлагаме:

 • обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню; 
 • извънкласни дейности по интереси – аглийски език по сертифицирани прорами на езиков център „Фарос“, шах в СК „Рицар“, футбол в ДЮФК “Национал”, баскетбол в СК “Макаби”, кикбокс в СК „Масару“, модерни танци в танцова школа „Алфа Актив“;
 • посещаване на басейна в сградата на училището, стопанисван от УСШ „София“; 

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи в училищата и първи клас – https://kg.sofia.bg/

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2024/2025 г. ще бъде публикувано на 10.05.2024 г. в „ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас“

Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 150. ОУ за учебната 2024/2025г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2024г.