150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Форми на обучение

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете