150.ОУ

Цар Симеон Първи

Материална база

Богата материално - техническа база

В 150.ОУ „Цар Симеон Първи“ се обучават ученици от I до VII клас в съвременно оборудвани класни стаи и атрактивна учебна среда с използване на съвременни средства за представяне на учебния материал, развиване креативността и подпомагане процеса на усвояване на знания, умения, формиране на компетентности и модели на поведение. Ефективното аранжиране на класовото пространство провокира активното учене и общуване. Създаването на позитивна образователна среда е ключ към успеха на всяко дете.
През 1994-1995 година е открит физкултурния комплекс и плувния басейн в училището. Учениците от всички класове посещават допълнителен час спортни дейности, а учениците от начален етап посещават ежеседмични занятия по плуване.
В училищния двор има места за свободни
занимания и игри, площадки за спорт и
непрекъснато обновяващи се и обогатяващи
се зелени площи.

8

Интерактивен кабинет и кабинет по изкуства

За заниманията по интереси на най-малките и часовете за творчество на учениците от прогимназиален етап от новата 2021/2022 година ще функционират двата напълно реновирани кабината. В библиотеката на училището има разнообразна литература.

Галерия

Ние вярваме, че всяко дете е талантливо в дадена област, а ние ще му дадем възможност да покаже и развие своя талант.