150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Седмично меню

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

29.04.2024г. - 30.04.2024

Менюто е съобразено с изискванията
на РЗИ наредба№37/2009г.

Грамаж: супа 150гр.; основно ястие 150гр.; десерт 150гр.

06.05.2024г. - 10.05.2024

Менюто е съобразено с изискванията
на РЗИ наредба№37/2009г.

Грамаж: супа 150гр.; основно ястие 150гр.; десерт 150гр.