150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Обществен Съвет

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образование, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

 За училището/Училищно настоятелство/е 

 информацията за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията, които взема.

В За училището – отчети по тримесечия

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 23.11.2016 год. в 18 ч. по класни стаи