150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Обществен Съвет

Вярваме в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на
училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите

Маргарита Сергеевна Журбенко


председател

Калина Йорданова Йорданова


член

Людмила Светославова Стоева

член / представител на финансиращия орган

Нина Венциславова Стефанова-Тодорова

член

Радка Йорданова Георгиева


член