150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Обществен Съвет

Вярваме в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на
училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите