150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Прием в първи клас

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образовани, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Уважаеми родители,

В приложените списъци можете да намерите разпределението на първoкласниците за учебната 2023/2024 година по паралелки.

На 29.06.2023г. в 18:00 часа ще ви очакваме на опознавателна родителска среща.

Заповядайте!

СПИСЪЦИ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023/2024

СПИСЪК С НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

===========================================================

05.06.2023г. ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО В ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Записването на класираните деца в първи клас започва на 06.06.2023г.

Записване в 150.ОУ:

от 06.06.2023г. до 15.06.2023г. в стая 109

Работно време на комисията:

от 08:00 часа до 18:00 часа всеки работен ден с изключение на дните:

 • 13.06. – от 13:00 до 18:00ч. (ден на изпит от НВО 7.клас);
 • 15.06. – от 08:00ч. до 17:00ч. (съгласно график на ИСОДЗ)

 

Необходими документи
за записване:

1. Заявление за
записване – разпечатано от Системата.
2. Копие от акт за раждане.
3. Документ за завършена предучилищна група.
4. Документи за доказване на допълнителни критерии /ТЕЛК/.
5. Лична карта на записващия родител.

Справки за настоящ и постоянен адрес, както и брат/сестра в 150.ОУ “Цар Симеон Първи” са удостоверени служебно и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

През учебната 2023/2024 година 150.ОУ обявява 72 свободни места за първокласници в три паралелки с разширено обучение по български език и литература, математика и англиски език. И целодневна организация на учебния ден.

Заповед за утвърждаване на училищен план прием за учебната 2023/2024

Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.

Учениците на 150.ОУ получават:

 • обучение, занимания и отдих в уютна учебна среда; 
 • интерактивна стая/игротека;
 • стая за занимания по интереси;
 • новооткрита училищна библиотека;
 • два съвременно оборудвани компютърни кабинета;
 • два физкултурни салона;
 • просторен, богато озеленен двор за игри, стая на открито; 
 • медицинско обслужване; 
 • безплатна подкрепителна закуска по програма „Училищен плод и мляко“ на фонд ,,Земеделие”; 
 • училищен бюфет.

 

По желание на родителите предлагаме:

 • обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню; 
 • извънкласни дейности по интереси – аглийски език по сертифицирани прорами на езикови центрове „Фарос“ и „Том и Джери“, шах в СК „Рицар“, футбол в ДСА „Том и Джери, баскетбол, кикбокс в СК „Масару“, модерни и народни танци в танцова школа „Орфеево цвете“;
 • посещаване на басейна в сградата на училището, стопанисван от УСШ „София“.

През учебната 2023/2024 година в училището ще се провеждат занимания по хореография с професионален учител от екипа на 150.ОУ.

 

 
 

Кандидатстването става изцяло по електронен път чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас/

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г. е достъпен на страницата на ИСОДЗ ТУК

От 25.04.2023г. до 04.06.2023г. можете да актуализирате профилите на децата в ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас и да добавяте кандидатури.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 05.06.2023г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 16.06.2023г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 23.06.2023г.

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ – 28.06.2023г.

от 01.07. до 31.08. – период БЕЗ КЛАСИРАНИЯ

ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ – 01.09.2023г.

ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ – 05.09.2023г.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община