150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Прием в първи клас

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образовани, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми родители,

През учебната 2022/2023 година 150.ОУ обявява прием на 66 първокласници в три паралелки.

Кандидатстването става изцяло по електронен път чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас/

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на ИСОДЗ ТУК

РЪКОВОДСТВО за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас и Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

26.04.2022 година – обявяване на свободните места в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас.

Можете да актуализирате профилите на децата и да кандидатствате в избраното училище до 18:00ч. на 5.юни (за първо класиране)