150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Прием в първи клас

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образовани, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПО ПАРАЛЕЛКИ

Уважаеми родители,

В приложените списъци можете да намерите разпределението на първикласниците за учебната 2022/2023 година по паралелки.

На 30.06.2022г. в 18:00 часа ще ви очакваме на опознавателна родителска среща в Актовата зала на училището.

Заповядайте!

1.А КЛАС – КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА АЛЬОНКА ГОШЕВА

1.Б КЛАС – КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА ВЕНЕТА СТАМЕНОВА

1.В КЛАС – КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ Г-ЖА БОРЯНА ТОДОРОВА

 

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 06.06.2022 година до 12:00 часа очакваме първо класиране за 1. клас да бъде публикувано на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас.

Записване на класираните деца в 150.ОУ:

от 06.06.2022г.(13:00 часа) до 17.06.2022г.(17:00 часа) в стая 109

Работно време на комисията:

от 08:00 часа до 18:00 часа всеки работен ден

на 06.06., 14.06. и 16.06 – от 13:00 до 18:00ч.

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване – разпечатано от Системата.
2. Копие от акт за раждане.
3. Документ за завършена предучилищна група.
4. Документи за доказване на допълнителни критерии /ТЕЛК/.
5. Лична карта на записващия родител.

Справки за настоящ и постоянен адрес, както и брат/сестра в 150.ОУ “Цар Симеон Първи” са удостоверени служебно и не е необходимо да носите удостоверяващи документи за тях.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

През учебната 2022/2023 година 150.ОУ обявява прием на 66 първокласници в три паралелки.

Кандидатстването става изцяло по електронен път чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас/

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на ИСОДЗ ТУК

РЪКОВОДСТВО за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас и Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)