150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Прием в първи клас

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образовани, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

През учебната 2023/2024 година 150.ОУ обявява 72 свободни места за първокласници в три паралелки с разширено обучение по български език и литература, математика и англиски език. И целодневна организация на учебния ден.

Заповед за утвърждаване на училищен план прием за учебната 2023/2024

Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.

Учениците на 150.ОУ получават:

 • обучение, занимания и отдих в уютна учебна среда; 
 • интерактивна стая/игротека;
 • стая за занимания по интереси;
 • новооткрита училищна библиотека;
 • два съвременно оборудвани компютърни кабинета;
 • два физкултурни салона;
 • просторен, богато озеленен двор за игри, стая на открито; 
 • медицинско обслужване; 
 • безплатна подкрепителна закуска по програма „Училищен плод и мляко“ на фонд ,,Земеделие”; 
 • училищен бюфет.


По желание на родителите предлагаме:

 • обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню; 
 • извънкласни дейности по интереси – аглийски език по сертифицирани прорами на езикови центрове „Фарос“ и „Том и Джери“, шах в СК „Рицар“, футбол в ДСА „Том и Джери, баскетбол, кикбокс в СК „Масару“, модерни и народни танци в танцова школа „Орфеево цвете“;
 • посещаване на басейна в сградата на училището, стопанисван от УСШ „София“.

През учебната 2023/2024 година в училището ще се провеждат занимания по хореография с професионален учител от екипа на 150.ОУ.

Кандидатстването става изцяло по електронен път чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас/

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г. е достъпен на страницата на ИСОДЗ ТУК

На 24.04.2023г. очакваме обявяването на свободните места в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас.

От 25.04.2023г. до 03.06.2023г. можете да актуализирате профилите на децата в ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас и да добавяте кандидатури.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ще бъде публикувано на 05.06.2023г.

Периодично ще публикуваме актуална информация за приема.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община