150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Прием в първи клас

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

През учебната 2024/2025 година 150.ОУ “Цар Симеон Първи” обявява 88 свободни места за първокласници в четири паралелки с разширено обучение по български език и литература, математика и английски език и целодневна организация на учебния ден.

Заповед за утвърждаване на училищен план прием за учебната 2024/2025

Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.

Учениците на 150.ОУ получават:
•    обучение, занимания и отдих в уютна учебна среда;
•    интерактивна стая/игротека;
•    стая за занимания по интереси;
•    училищна библиотека;
•    два съвременно оборудвани компютърни кабинета;
•    два физкултурни салона;
•    просторен, богато озеленен двор за игри, стая на открито;
•    медицинско обслужване;
•    безплатна подкрепителна закуска по програма „Училищен плод и мляко“ на фонд ,,Земеделие”;
•    училищен бюфет.

По желание на родителите предлагаме:
•    обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню;
•    извънкласни дейности по интереси – аглийски език по сертифицирани прорами на езиков център „Фарос“, шах в СК „Рицар“, футбол в ДЮФК “Национал”, баскетбол в СК “Макаби”, кикбокс в СК „Масару“, модерни танци в танцова школа „Алфа Актив“;
•    посещаване на басейна в сградата на училището, стопанисван от УСШ „София“.

Кандидатстването става изцяло по електронен път чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас/

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2024/2025 г. е достъпен на страницата на ИСОДЗ ТУК

От 29.04.2024г. до 02.06.2024г. (18:00часа) можете да актуализирате профилите на децата в ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас и да добавяте кандидатури.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 03.06.2024г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 14.06.2024г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 21.06.2024г.

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ – 26.06.2024г.

от 29.06. до 31.08. – период БЕЗ КЛАСИРАНИЯ

ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ – 30.08.2024г.

ТЕКУЩО КЛАСИРАНЕ – 03.09.2024г.

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община