150.ОУ

Цар Симеон Първи

Ръководство и екип

на 150. ОУ "Цар Симеон Първи"

51-516126_school-leadership-team

Oтдадени професионалисти

Преподавателите в 150. ОУ „Цар Симеон Първи” са високо квалифицирани и притежават необходимата квалификационна степен и професионален опит. Мотивирани са да провеждат личностно ориентиран образователен процес за постигане на високо качество на обучение.
Завършили са елитни висши училища като СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”, Национална художествена академия, Консерватория и др.
Непрекъснато усъвършенстват своята работа, придобивайки по-високи квалификационни степени. Всички те работят с любов и грижа за учениците.
Към училището има ресурсен учител, психолог и логопед, които работят и с деца със специални образователни потребност

Ръководство и Администрация


Виолина Велкова

Директор


Петя Генова

Заместник - директор учебна дейност


Десислава Гъндева

Завеждащ административна служба


Мария Гинина

Технически секретар


Яница Табакова

Логопед


Ангелина Петрова

Психолог и ресурсен учител

Прогимназиален етап

Нонка Цанева

Старши учител по български език и литература

Мая Петкова

Старши учител по български език и литература

Георги Стоянов

Учител по англиски език

Даниела Динева

Старши учител по математика


Тихомир Ценов

Учител по история и цивилизации


Ваня Ефремова

Старши учител ГЦОУД


Антонина Бабукчиева

Старши учител по изобразително изкуство


Мариела Станева

Учител по физическо възпитание и спорт


Олег Кацарски

Учител по физическо възпитание и спорт


Здравка Карчина

Учител по математика и информационни технологии

Елка Владимирова

Старши учител по биология и химия


Татяна Великова

Учител по музика


Божин Дончев

Учител по история и цивилизации
Учител по религия - допълнителна подготовка


Петя Генова

Учител по география и икономика


Илиана Декова

Учител по технологии и предприемачество

Начален Етап


Альонка Гошева

Старши учител
в начален етап


Боряна Тодорова

Старши учител
в начален етап

Венета Стаменова

Старши учител
в начален етап

Венета Димитрова

Старши учител
в начален етап


Екатерина Джарова

Старши учител в
начален етап


Радка Попова

Старши учител
в начален етап

Поля Пашева - Йорданова

Старши учител
в начален етап


Елка Шаркова

Старши учител
в начален етап


Донка Янакиева

Старши учител
в начален етап


Фани Богданова

Старши учител
в начален етап


Ивета Борисова

Учител
в начален етап, английски език и ЦОУД


Дарина Кирова

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Яна Захариева

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Сълза Спасова

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Венета Стойнев

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Радост Мъглова

Старши учител
в начален етап, ГЦОУД


Петър Петков

Старши учител
в начален етап


Елена Станилова

Старши учител
в начален етап, ГЦОУД


Валерия Стоева

Учител в начален етап, ГЦОУД


Валентина Петрова

Учител в начален етап, ГЦОУД


Надежда Тодорова

Учител в ГЦОУД

Стефанка Стойкова


Старши учител в ГЦОУД

Бисерка Донкова


Старши учител в ГЦОУД

Даниела Пенчева

Старши учител в подготвителна група

Обществен съвет

Ели Р. Велчева

Председател

Атанас Л. Недялков

Член - родител на ученик от II-а клас

Веска Г. Нончева

Член - родител на ученик от III-б клас

Десимира Величкова

Резервен член - родител на ученик

Мариела Стоянова

Резервен член - родител на ученик

Татяна Димитрова

Член - гл. експерт в район "Искър"

Мария Барова

Член - родител на ученик от II-б клас

Елена Георгиева

Резервен член - ст. експерт в район "Искър"

Пламена Христова

Резервен член - родител на ученик

Боряна Борисова

Резервен член - родител на ученик