150.ОУ

Цар Симеон Първи

Ръководство и екип

на 150. ОУ "Цар Симеон Първи"

51-516126_school-leadership-team

Oтдадени професионалисти

Преподавателите в 150. ОУ „Цар Симеон Първи” са високо квалифицирани и притежават необходимата квалификационна степен и професионален опит. Мотивирани са да провеждат личностно ориентиран образователен процес за постигане на високо качество на обучение.
Завършили са елитни висши училища като СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”, Национална художествена академия, Консерватория и др.
Непрекъснато усъвършенстват своята работа, придобивайки по-високи квалификационни степени. Всички те работят с любов и грижа за учениците.
Към училището има ресурсен учител, психолог и логопед, които работят и с деца със специални образователни потребност.

Ръководство и Администрация


Виолина Велкова

Директор


Валентина Петрова

Заместник - директор учебна дейност в прогимназиален етап


Георги Стоянов

Заместник - директор учебна дейност в начален етап

Десислава Гъндева

Завеждащ техническа служба


Светомира Димитрова

Логопед и ресурсен учител


Ангелина Петрова

Психолог

Прогимназиален етап

Валентина Петрова

Учител по български език и литература

Мая Петкова

Старши учител по български език и литература

Анета Желязкова

Учител по английски език

Даниела Динева

Старши учител по математика


Косара Господинова

Учител по история и цивилизации


Нели Таскова


Учител ГЦОУД 5.клас


Антонина Бабукчиева

Старши учител по изобразително изкуство


Мариела Станева

Учител по физическо възпитание и спорт


Иван Киров

Учител по физическо възпитание и спорт


Здравка Карчина

Учител по математика и информационни технологии

Елка Владимирова

Старши учител по биология и химия


Татяна Великова

Учител по музика


Елена Дюлгерова


Учител по религия - допълнителна подготовка


Христина Минкова

Старши учител по география и икономика


Илиана Декова

Учител по технологии и предприемачество

Начален Етап


Альонка Гошева

Старши учител
в начален етап


Боряна Тодорова

Старши учител
в начален етап

Венета Стаменова

Старши учител
в начален етап

Радост Мъглова

Старши учител
в начален етап


Екатерина Джарова

Старши учител в
начален етап


Радка Попова

Старши учител
в начален етап

Поля Пашева - Йорданова

Старши учител
в начален етап


Мариана Иванова

Старши учител
в начален етап


Донка Янакиева

Старши учител
в начален етап


Георги Стоянов

Учител
в начален етап


Ивета Борисова

Учител
в начален етап, английски език и ЦОУД


Дарина Кирова

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Яна Захариева

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Сълза Спасова

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Венета Стойнев

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Радост Мъглова

Старши учител
в начален етап, ГЦОУД


Петър Петков

Старши учител
в начален етап


Венета Стойнев

Старши учител
в начален етап, ГЦОУД


Валерия Стоева

Учител в начален етап, ГЦОУД


Симона Йолова

Учител в начален етап, ГЦОУД


Надежда Тодорова

Учител в ГЦОУД

Стефанка Стойкова


Старши учител в ГЦОУД

Бисерка Донкова


Старши учител в ГЦОУД

Доротея Димитрова

Учител в подготвителна група