150.ОУ

Цар Симеон Първи

Ръководство и екип

на 150. ОУ "Цар Симеон Първи"

51-516126_school-leadership-team

Oтдадени професионалисти

Преподавателите в 150. ОУ „Цар Симеон Първи” са високо квалифицирани и притежават необходимата квалификационна степен и професионален опит. Мотивирани са да провеждат личностно ориентиран образователен процес за постигане на високо качество на обучение.
Завършили са елитни висши училища като СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „П. Хилендарски”, Национална художествена академия, Консерватория и др.
Непрекъснато усъвършенстват своята работа, придобивайки по-високи квалификационни степени. Всички те работят с любов и грижа за учениците.
Към училището има ресурсен учител, психолог и логопед, които работят и с деца със специални образователни потребност

Ръководство и Администрация


Виолина Велкова

Директор


Соня Венкова

Заместник - директор учебна дейност


Стела Парашкевова

Заместник - директор административно стопанска дейност


Антоанета Донова

Завеждащ административна служба


Яница Табакова

Логопед


Ангелина Петрова

Психолог и ресурсен учител

Прогимназиален етап


Нонка Цанева

Старши учител по български език и литература

Йоанна Новакова

Старши учител по български език и литература


Георги Стоянов

Учител по англиски език


Даниела Динева

Старши учител по математика


Катя Стоянова

Старши учител по история и цивилизации и технологии и предприемачество


Ваня Ефремова

Старши учител по георгафия и икономика


Антонина Бабукчиева

Старши учител по изобразително изкуство


Анета Пенчева

Учител по физическо възпитание и спорт


Олег Кацарски

Учител по физическо възпитание и спорт


Здравка Карчина

Учител по математика и информационни технологии

Елка Владимирова

Старши учител по биология и химия


Татяна Великова

Учител по музика

Начален Етап


Альонка Гошева

Старши учител
в начален етап


Боряна Тодорова

Старши учител
в начален етап ГЦОУД

Венета Стаменова

Старши учител
в начален етап

Венета Димитрова

Старши учител
в начален етап


Томания Попова

Главен учител
Начален етап


Радка Попова

Старши учител
в начален етап

Поля Пашева - Йорданова

Старши учител
в начален етап


Елка Шаркова

Старши учител
в начален етап


Донка Янакиева

Старши учител
в начален етап


Фани Богданова

Старши учител
в начален етап


Ивета Борисова

Учител
в начален етап, английски език и ЦОУД


Дарина Кирова

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Яна Захариева

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Сълза Спасова

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Венета Стойнев

Учител
в начален етап, ГЦОУД


Радост Мъглова

Старши учител
в начален етап, ГЦОУД


Петър Петков

Старши учител
в начален етап


Елена Станилова

Старши учител
в начален етап, ГЦОУД


Павлина Дишанска

Старши учител в начален етап, английски език


Валерия Стоева

Учител
в начален етап, ГЦОУД

Училищно настоятелство

Ели Р. Велчева

Председател

Атанас Л. Недялков

Член - родител на ученик от II-а клас

Веска Г. Нончева

Член - родител на ученик от III-б клас

Десимира Величкова

Резервен член - родител на ученик

Мариела Стоянова

Резервен член - родител на ученик

Татяна Димитрова

Член - гл. експерт в район "Искър"

Мария Барова

Член - родител на ученик от II-б клас

Елена Георгиева

Резервен член - ст. експерт в район "Искър"

Пламена Христова

Резервен член - родител на ученик

Боряна Борисова

Резервен член - родител на ученик