150.ОУ

Цар Симеон Първи

Нови два проекта в ход през новата 2022/2023 учебна година за усъвършенстване на образователната среда и мотивиране на изкуството в 150.ОУ

150.ОУ се намира в списъците на класираните училища за финансиране по
Национална прорама на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“, модул „Изкуства“ и
Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Финансирането за подкрепа на целодневното обучение ще даде възможност за оборудване и обзавеждане на стая за занимания по интереси и други дейности от целодневната организация на учебния ден; Осигуряване на материали и консумативи, на книги (образци на българското и световното литературно творчество за деца, енциклопедии и др.) и игри (образователни, възпитателни и забавни игри) за обезпечаване на работата в часовете за занимания по интереси и в други часове от целодневната организация на учебния ден.

Финансирането по модул “Изкуства” ще реализира сформирането на вокални групи за изпълнение на народни песни за ученици от I до IV клас и за ученици от V до VII клас. Ще осигури условия за личностно развитие на учениците при участието и изявата им в изкуството, ще стимулиране техните интереси, способности и компетентности; Ще засили интереса на учениците за колективни музикални изяви; Ще насърчи съхраняването и утвърждаването на културните ценности и стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално наследство.

Още новини

Препоръчителна литература за лятото

Мили ученици, уважаеми родители, ТУК ще намерите списък с препоръчителната литература за лятото за учениците от втори до пети клас за учебната 2023/2024 година. Весела

Наградата на кмета за цялостна професионална дейност и ефективно управление на образователната институция

Директорът на 150.ОУ „Цар Симеон Първи“ г-жа Виолина Велкова получи Наградата на кмета за цялостна професионална дейност и ефективно управление на образователната институция. Награда, която

“Хартиена надпревара”

На 31.05.2023г. стартира кампанията за разделно събиране на отпадъци от хартиени опаковки „Хартиена надпревара“, организирана от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД,