150.ОУ

Цар Симеон Първи

Нови два проекта в ход през новата 2022/2023 учебна година за усъвършенстване на образователната среда и мотивиране на изкуството в 150.ОУ

150.ОУ се намира в списъците на класираните училища за финансиране по
Национална прорама на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“, модул „Изкуства“ и
Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Финансирането за подкрепа на целодневното обучение ще даде възможност за оборудване и обзавеждане на стая за занимания по интереси и други дейности от целодневната организация на учебния ден; Осигуряване на материали и консумативи, на книги (образци на българското и световното литературно творчество за деца, енциклопедии и др.) и игри (образователни, възпитателни и забавни игри) за обезпечаване на работата в часовете за занимания по интереси и в други часове от целодневната организация на учебния ден.

Финансирането по модул “Изкуства” ще реализира сформирането на вокални групи за изпълнение на народни песни за ученици от I до IV клас и за ученици от V до VII клас. Ще осигури условия за личностно развитие на учениците при участието и изявата им в изкуството, ще стимулиране техните интереси, способности и компетентности; Ще засили интереса на учениците за колективни музикални изяви; Ще насърчи съхраняването и утвърждаването на културните ценности и стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално наследство.

Още новини

Христос воскресе!

Христос воскресе!В светлата седмица поднасям своята благодарност към всички, които участваха в благотворителния Арт базар на 150.ОУ- родители, ученици и учители! Благодаря на приятелите на