150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Новини

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образованиe, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

Родителска среща
Новини

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

В За училището/Училищно настоятелство/ е информацията за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията, които взема. В За училището – отчети по тримесечия РОДИТЕЛСКА СРЕЩА –

Прочети повече »
Shape
Shape