150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Новини

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образовани, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

Актуално

План за работа

План за работа на УЧИЛИЩНА  КОМИСИЯ ПО  БЕЗОПАСНОСТ  НА  ДВИЖЕНИЕТО  ПО ПЪТИЩАТА  ПРИ  150.ОУ „ЦАР СИМЕОН  ПЪРВИ“ за учебната2020/2021г.

Прочети повече »
Актуално

Внимание!!!

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19

Прочети повече »
Актуално

Образование за утрешния ден

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и

Прочети повече »
Министерство на здравеопазването
Актуално

В условията на COVID-19.

Кратък образователен филм „Тръгваме на училище, Вирусът – НЕ“ показва по достъпен и ангажиращ вниманието на децата начин как да се предпазват от вируси ПРЕДПАЗНИ

Прочети повече »
Shape
Shape