150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Новини

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

Актуално

Образование за утрешния ден

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и

Прочети повече »
Министерство на здравеопазването
Актуално

В условията на COVID-19

Образователен видеоклип за предоставяне на родителите на информация за бързите антигенни тестове за COVID-19, които ще се прилагат в училище. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА

Прочети повече »
Shape
Shape