150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Новини

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете

Родителска среща
Новини

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

В За училището/Училищно настоятелство/ е информацията за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията, които взема. В За училището – отчети по тримесечия РОДИТЕЛСКА СРЕЩА –

Прочети повече »
Кирил и Методий
Актуално

Св. св. Кирил и Методий

11. Май – Ден на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Тържествен водосвет на напълно възстановения кабинет по вероучение в 150.ОУ. И професионален празник

Прочети повече »
Актуално

План за работа

План за работа на УЧИЛИЩНА  КОМИСИЯ ПО  БЕЗОПАСНОСТ  НА  ДВИЖЕНИЕТО  ПО ПЪТИЩАТА  ПРИ  150.ОУ „ЦАР СИМЕОН  ПЪРВИ“ за учебната2020/2021г.

Прочети повече »
Актуално

Внимание!!!

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19

Прочети повече »
Shape
Shape