150.ОУ

Цар Симеон Първи

150. ОУ сред класираните училища за обновяване и модернизиране на училищната библиотека

150.ОУ е в списъка на класираните училища по НП на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“.

Щастливи сме, че с тази възможност за обновяване на средата на училищната библиотека и обогатяването на библиотечния фонд тя ще бъде уютно място за създаване интерес и любов към литературата и културните ценности, провеждане на занимания на клубове по интереси, срещи, игри и забавления, маратони по четене, организиране на часове на приказките, беседи, организиране на специални събития, гостувания на автори и международни дни на грамотността и книгите и много други.

Убедени сме, че училищната библиотека е място за учене, за вдъхновение, за творчество, за общуване, за откриване на съкровища и за безгранични пътешествия.

“Училищната библиотека осигурява информация и идеи, които са фундаментални за успешно справяне в днешното информационно и базирано на знанието общество.

Училищната библиотека въоръжава учениците с умения за учене през целия живот и развива въображението, помагайки им да живеят като отговорни граждани.“

ИФЛА/ЮНЕСКО: Манифест за училищната библиотека

Още новини

Нови два проекта в ход през новата 2022/2023 учебна година за усъвършенстване на образователната среда и мотивиране на изкуството в 150.ОУ

150.ОУ се намира в списъците на класираните училища за финансиране поНационална прорама на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“, модул „Изкуства“ иНационална програма на МОН

ПОКАНА за родителска среща

На 12.09.2022 година каним родителите на учениците в подготвителна група, първи клас и пети клас на родителска среща. Заповядайте!

На прага на новата учебна година 150. Иновативно ОУ обогатява материалната база за създаване на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване.

Два интерактивни дисплея, получени по Националната програма за ИКТ на МОН са поставени вече в кабинетите по история и география и английски език. За учениците и