150.ОУ

Цар Симеон Първи

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Първокласници 2021-2022

Уважаеми родители,

През учебната 2021/2022 година 150.ОУ обявява 66 свободни места за първокласници в три паралелки.

Заповед на директора за утвърждаване на училищния план-прием

Кандидатстването става изцяло по електронен път чрез електронната система за прием в първи клас  – https://kg.sofia.bg

19.04.2021г. – Обявяване на свободните места в сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителни групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и 1.клас/;

от 19.04.2021г. до 28.05.2021г. (вкл.), до 18,00 часа – Регистриране и кандидатстване;

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Информация относно работата със системата можете да видите в следното ВИДЕО

Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето като са определени прилежащите райони на училищата

Прилежащ район на 150.ОУ:

бл. 302, бл. 304, бл. 314, бл. 315, бл. 316, бл. 317, бл. 318, бл. 319, бл. 320, бл. 321, бл. 330, бл. 414, бл. 415, бл. 416, бл. 417, бл. 418, бл. 419, бл. 420, бл. 421, бл. 422, бл. 423, бл. 501, бл. 502, бл. 503, бл. 504, бл. 505, бл. 506, бл. 507, бл. 508, бл. 509, бл. 510, бл. 511, бл. 512, бл. 513, бл. 514, бл. 515, бл. 516, бл. 517, бл. 518, бл. 519, бл. 523, бл. 524, бл. 526, бл. 527, бл. 528, ул.

65″Делийска воденица” 25-29, ул.„Димитър Пешев“, ул. „Обиколна“ No 5, 8, бул. „Цариградско шосе“ No 293-389

Още новини

Информация за кандидатстване в VIII клас

На вниманието на родителите и учениците в VII клас, на които предстои кандидатстване в профилираните, професионалните гимназии и средните училища. Цялата налична информация за приема