150.ОУ

Цар Симеон Първи

Обучение в електронна среда от разстояние

Във връзка със заповед № РД 01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазванетозаповед № РД 09 – 3457/26.11.2020г. на Министъра на образованието и науката и решение на Педагогически съвет – Протокол № 6 / 27.11.2020г. се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 27.11.2020г. до 21.12.2020г.

Училищата преустановяват присъствените учебни занятия. Обучението на учениците от 150.ОУ „Цар Симеон Първи“ ще се осъществява в електронна среда от разстояние чрез платформата MS Teams и електронен дневник One book. Информацията за организацията на обучението е изпратена чрез електронния дневник до училищната общност – ученици, родители и учители.

За предстоящите дни на обучение в електронна среда, педагогическият екип е мотивиран да се справи с предизвикателството с  подкрепата на родителите на учениците.

Споделената отговорност е гаранция за добри резултати, споделените трудности са път за верните решения, споделената радост е човешко тържество.

Здрави, ведри и успешни дни !

Виолина Велкова

Директор на 150.ОУ“Цар Симеон Първи“

 


 

На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.
На директорите на училища се препоръчва при повишаване на броя на заболелите, учебният процес да преминава в електронна среда и за други класове по разписаната от министъра на образованието и науката процедура, съгласно негова заповед №РД 09-3158/11.11.2020 г.
Моля незабавно за решенията на Столичния щаб да бъдат уведомени всички учители, ученици и родители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Заповед на министъра на здравеопазването от 11.11.2020г.

Заповед на министъра на образованието и науката от 11.11.2020г.

Още новини

Кръгла маса на тема “Приемственост”

Кръгла маса за стратегическо партньорство и сътрудничество на тема “Приемственост” се проведе днес между 88. ДГ “Детски рай” и 150.ОУ “Цар Симеон Първи”.Срещата уважи лично

13.04.2024г. – ОТВОРЕНИ ВРАТИ в 150.УЧИЛИЩЕ

Уважаеми родители на бъдещи ученици в 150.ОУ “Цар Симеон Първи”,С радост споделяме датата на отворените врати на 150.училище за всички, които желаят да се докоснат