150.ОУ

Цар Симеон Първи

Нови материали в кабинета по география

Местната комисия в район “Искър” за трета поредна година продължава своята кампания, за превенция на противообществените прояви, чрез закупуване на помагала, книги, спортни уреди, спортни екипи и други за училищата в района.

Образованието е ценност и инвестиция в бъдещето ни като народ. Целта е чрез четене на книги и развиване на любознателността и наблюдателността да се насърчи и повиши грамотността и творческата мисъл на учениците. Чрез инвестиране в спорта да се подкрепи пълноценната физическа и двигателна активност на учениците. Инвестирането в образованието и спорта е начин за преодоляване и лек срещу противообществените прояви.

Още новини

Информация за кандидатстване в VIII клас

На вниманието на родителите и учениците в VII клас, на които предстои кандидатстване в профилираните, професионалните гимназии и средните училища. Цялата налична информация за приема