150.ОУ

Цар Симеон Първи

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Документи и информация свързани със стартирането на предстоящата учебна година...
Начало на учебната година

Организация на учебния ден

Училищен учебен план

График за провеждане на консултации

График за класни и контролни работи

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Училищният стол ще работи от 23.09.2020г. От същата дата ще започне и раздаването на безплатните закуски. Купони ще се продават всеки петък от 7.30ч. до 8.30ч. при охраната. Цената на купона е 2,50 лв + 0,50 лв. за опаковката.

Предпазни мерки и правила за ученици, родители, педагогически специалисти, непедагогически персонал в училището и външни партньори в образователния процес за учебната 2020/2021г. в условията на СО

Още новини

Дейности по прием на ученици в VIII клас

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (нво) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на

Родителска среща за първи клас

На 30.06.2022г. в 18:00 часа в Актовата зала ще се проведе опознавателна среща с първокласниците на 150.ОУ и техните родители. Заповядайте! Да се запознаем и