150.ОУ

Цар Симеон Първи

Информация за организацията на учебния ден

Необходими медицински документи:

  • Здравно-профилактична карта – попълнена и заверена от личния лекар;
  • Имунизационен статус на детето – издава се от личния лекар;
  • Декларация от родител в свободен текст, удостоверяваща липса на заболяване в деня на постъпване в групата – САМО ЗА ДЕЦАТА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Училищният стол ще започне работа на 16.09.2021г. График за закупуване на купони:

  • 15.09.2021г. – от 10:00ч. до 12:00ч.
  • 16.09.2021г. – до 8:10ч.

Организация на учебния ден:

Списък с необходими материали за първокласника

Още новини

ПОКАНА

Уважаеми родители/настойници,Ръководството на 150. ОУ „Цар Симеон Първи“ гр. София Ви кани да участвате на събрание на избраните представители на класовете, с цел конституирането на