150.ОУ

Цар Симеон Първи

ЗАЩО ДА ХАПВАМ ПЛОД, МЛЯКО И МЕД?

Държавен фонд земеделие

Организиране и провеждане на детски конкурс на тема „защо да хапвам плод, мляко и мед“

В конкурса могат да участват всички желаещи деца от І-ва до подготвителна група включително в детските градини, деца от подготвителна група и ученици от 1-ви до 4-ти клас включително в училищата, деца от подготвителна група и ученици от І до IV клас включително в центровете за специална образователна подкрепа, които посещават редовно държавни, общински и частни детски градини или държавни, общински и частни училища или центровете за специална образователна подкрепа.

Повече за условията и организацията можете да прочетете тук

Още новини

Европейски ден на спорта в 150.ОУ

На 29.09.2023 г. спортните игрища в училищния двор се изпълниха с усмивки, спортен дух и забавление при провеждането на Европейския ден на спорта в училище.Това