150.ОУ

Цар Симеон Първи

ЗАЩО ДА ХАПВАМ ПЛОД, МЛЯКО И МЕД?

Държавен фонд земеделие

Организиране и провеждане на детски конкурс на тема „защо да хапвам плод, мляко и мед“

В конкурса могат да участват всички желаещи деца от І-ва до подготвителна група включително в детските градини, деца от подготвителна група и ученици от 1-ви до 4-ти клас включително в училищата, деца от подготвителна група и ученици от І до IV клас включително в центровете за специална образователна подкрепа, които посещават редовно държавни, общински и частни детски градини или държавни, общински и частни училища или центровете за специална образователна подкрепа.

Повече за условията и организацията можете да прочетете тук

Още новини

Информация за кандидатстване в VIII клас

На вниманието на родителите и учениците в VII клас, на които предстои кандидатстване в профилираните, професионалните гимназии и средните училища. Цялата налична информация за приема