150.ОУ

Цар Симеон Първи

Доброто послание: 150.ОУ “Цар Симеон Първи” – една медийна изява в партньорство с ДАБДП

През изминалите две години безопасността на движението по пътищата беше приоритет в образователния процес в 150.ОУ. Училищната комисия по БДП работи и ще продължава да работи активно за изпълнение на годишния план в училището. Стилът на работа се отличава с гъвкавост и адаптивност съгласно годишните приоритети и оперативни цели на националната политика по БДП, разработван от ДАБДП. Националния клуб за пътна безопасност, развитие и закрила на децата и младежта “Би-бип” са наши партньори при организиране на състезания по БДП.

Всичко това привлече вниманието на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и 150.ОУ в лицето на директора г-жа Виолина Велкова се появи на страниците на шестнадесетото издание на периодичния бюлетин на агенцията като добър пример за ежедневно влагане на усилия за опазване на човешкия живот и здраве.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” е създадена през 2019 г. с постановление на Министерския съвет, с мисията да ръководи, координира и контролира държавната политика в областта на БДП. Агенцията работи за подобряване на координацията между институциите, ангажирани с БДП; безпристрастен анализ на данните; осигуряване на наблюдение и контрол на резултатите от прилагането на политиката в областта; ангажиране на гражданския, научния и академичния сектор с инициативи, допринасящи за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

Със съдържанието на 16.брой на бюлетина на ДАБДП можете да се запознаете ТУК

Вече е факт и закритата площадка по БДП в 150.ОУ, изградена по НП на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 2022г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението“. В просторното и светло фоайе на третия етаж на училищната сграда учениците ще провеждат практически занятия за обогатяване на знанията, придобити в часовете по БДП.

Още новини

Информация за кандидатстване в VIII клас

На вниманието на родителите и учениците в VII клас, на които предстои кандидатстване в профилираните, професионалните гимназии и средните училища. Цялата налична информация за приема