150.ОУ

Цар Симеон Първи

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС, ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025г.​

Previous
Next

Новини

Месечен Бюлетин

Защо 150.ОУ "Цар Симеон Първи"?

Изучаване на чужди езици

Осигуряване на всеки ученик на функционална грамотност в областта на ИТ и чуждоезиковата комуникативна компетентност

Богата материално техническа база

Има оборудван компютърен кабинет, с потоянен достъп до интернет и достъп до най-новите технологии

Библиотека с интереси

За заниманията по интереси има богато оборудвана игротека. В библиотеката на училището има разнообразна литература.

Физкултурен комплекс и плувен басейн

Училището разполага с физкултурен комплекс и плувен басейн, които са достъпни за учениците и след учебните часове за занимания по интереси.

Експерти Педагози

Към училището има ресурсен учител и логопед, които работят и с деца със специални образователни потребности.

Място където се учим и израстваме заедно

Политиката на 150.ОУ “Цар Симеон Първи” е насочена към осигуряване на възможност на учениците да развиват основните знания, които ще характеризират отговорния гражданин на ХХІ век.

Нашите днешни възпитаници са част от глобалния свят и затова е важно да се работи усилено за усвояването и
формирането на общочовешки и национални ценности, за изграждане на свободни, морални, инициативни личности със собствена визия и високо самочувствие на знаещи и можещи хора.