150.ОУ

Цар Симеон Първи

една инициатива на Столична община

На  04.11.2020 година  в двора на 150.ОУ “Цар Симеон Първи“  по инициатива на Столична община бяха засадени 50 дръвчета . Учениците от 2а,б,в класове  участваха с голям ентусиазъм в засаждането на кестените и кленовете, които изпълниха просторния училищен двор със свежест и настроение. Госпожа Калева и госпожа Терзиева от отдел „Благоустройство и екология“ в район Искър, Столична община  подкрепиха децата с полезни съвети за грижите при отглеждането на дръвчета, чиито стопани от днес са учениците и учителите от 150.ОУ“Цар Симеон Първи“!

Зеленият пояс около училищната ограда ще предпазва децата, които играят навън от вредните емисисии на  автомобилния трафик.  Доброто взаимодействиe в училищната общност ще намери  нов  притегателен център в общата грижа за допълването на  есететическия  облик на 150.ОУ “Цар Симеон Първи“.