150.ОУ

Цар Симеон Първи

150.училище в СУ “Свети Климент Охридски”

На 5.декември в най-големия от факултетите на СУ “Климент Охридски” факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) се проведе Ден на кариерата.
Събитието беше организирано от кариерния център на ФНОИ с ръковдител проф.дпн Мира Цветкова-Арсова.
150.ОУ получи специална покана от проф. Арсова за участие в този форум за представяне на възмжности за реализация на студентите на ФНОИ в столичното образование.

Откриване на Деня на кариерата от проф. д-р Мира Цветкова-Арсова и деканът на ФНОИ проф. д-р Милен Замфиров

Участници в събитието бяха столични частни училища и детски градини, РЦПППО София-град, НИОКСО-Банкя, а от общинските училища в София – 95.СУ, 19.СУ и 150.ОУ “Цар Симеон Първи”.

В Деня на кариерата представителният екип на 150.ОУ проведе многобройни срещи и вълнуващи разговори със студентите от всички специалности на ФНОИ.
Срещнахме ентусиазма и смелите мечти на бъдещите учители, логопеди, педагогически съветници, психолози, споделихме опит и идеи за учебни часове, иновативни практики, занимания по интереси и извънкласни дейности. Представихме обновената материалната база на училището, която все повече потвърждава мотото на иновацията ни – “Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете”. Приехме заявки за работа в училището, за гостуване на училищните събития, посещения в учебни часове, реализиране на студенстки практики.

На форума активно присъстваха и преподаватели от ФНОИ, които при посещението на щанда на 150.ОУ с радост и вълнение откриха свои възпитаници.

Специален гост на щанда на 150.ОУ беше гл. ас. д-р Полина Спирова от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

От дясно на ляво: проф. д-р Елена Джамбазова, преподавател по методика на ФВС, Георги Стоянов, учител в начален етап в 150.ОУ и заместник-директор в 150.ОУ, проф. Мира Арсова, ръководител на кариерен център във ФНОИ, Елена Дюлгерова, учител по религия в 150.ОУ, Стела Парашкевова, специалист “Обучение и развитие” в 150.ОУ

Оставаме с благодарност за поканата и предоставената възможност да представим 150.ОУ “Цар Симеон Първи” на Ден на кариерата във ФНОИ, където вярваме, че много студенти са открили своята мечтана работа.

Още новини