150.ОУ

Цар Симеон Първи

150. ОУ “Цар Симеон Първи” стана базово училище към Софийски университет “Св. Климент Охридски”

През учебната 2022/2023 година 150. ОУ “Цар Симеон Първи” бе избрано от главен асистент, доктор Полина Спирова, преподавател в Богословския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, за базово училище към университета.
От 19.10.2022 година започнаха посещенията на студенти, специалност “Теология”, с профил “Учител по религия”. Те ще работят заедно с учителя по религия и история – г-н Дончев.

Отдясно – г-н Дончев, учител по религия и история в 150. ОУ; Отляво – студентка от Богословски факултет на Софийски университет “Св. Климет Охридски”

Педагогическата практика е предизвикателство към студентите в тяхната подготовка като бъдещи учители. По тази причина ще им бъде оказана на мотивираща методическа подкрепа. Студентите ще наблюдават работата на г-н Дончев, а след това ще изнесат самостоятелно своите уроци пред ученици. Така те ще придобият знания, умения и увереност в работата си.

Отдясно – г-н Дончев; Отляво – ученици от 1. клас

Още новини