150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Събития

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образование, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

“Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме” Васил Левски 18.юли1837г. – 19.февруари1873г.

В днешния ден ученици и учители от 150.ОУ “Цар Симеон Първи” си спомниха за величието на личността на Васил Левски и светостта на делото му.Учениците от първи клас представиха изпълнения на стихотворения и песни за Левски пред своите гости – децата от подготвителна група “Дребосъчета”. Учениците от 2.б клас с класен ръководител Венета Стаменова почетоха […]

Открит урок за св. Антоний в 150. ОУ “Цар Симеон Първи”

Открит урок за св. Антоний в столичното 150-о ОУ „Цар Симеон Първи“ | Новини от България | Новини (dveri.bg) На 16 януари, в навечерието на празника на св. Антоний Велики, беше проведен открит урок по Религия в 150 ОУ “Цар Симеон Първи”.В предвидения от учебната програма модул „Светците – наши закрилници“ ученици от 2. клас  […]

Два нови кабинета по български език и литература, създадени по национална програма на МОН

След създадените през миналата учебна година стая за занимания по интереси и нова учлищна библиотека тази година беше реализиран още един от модулите на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН, а именно „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ На втория етаж в училището двата кабинета […]

Резултати от общинския кръг на националното състезание по компютърно моделиране

Ученици от 3. и 4. класове се представиха отлично на общинския кръг на олимпиадата по компютърно моделиране и голяма част от тях са класирани за областния кръг на Националното състезание. Списък с явилите се ученици и техните резултати от 3.клас Списък с класираните ученици от 3. клас Списък с явилите се ученици и техните резултати […]

150.училище в СУ “Свети Климент Охридски”

На 5.декември в най-големия от факултетите на СУ “Климент Охридски” факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) се проведе Ден на кариерата.Събитието беше организирано от кариерния център на ФНОИ с ръковдител проф.дпн Мира Цветкова-Арсова.150.ОУ получи специална покана от проф. Арсова за участие в този форум за представяне на възмжности за реализация на студентите на […]

Клубът “Пазители на доброто”, в който участват всички ученици по религия в 150.ОУ в откриване на “тайния добротворец”

На 4 декември в 150. ОУ “Цар Симеон Първи” бе представен открит урок за св. Николай. 30 ученици от I клас, които изучават религия, заедно с учителите – гл. ас. д-р Полина Спирова преподавател по религиозна педагогика в Софийския университет и Елена Дюлгерова – учител по религия в училището, участваха в едно разследване. Клубът “Пазители […]
Shape
Shape