150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Събития

Стремим се да осигурим най-високо ниво на образование, като осигуряваме правилната среда за успеха на вашето дете и добре оформена инфраструктура от знания и ресурси.

Нови два проекта в ход през новата 2022/2023 учебна година за усъвършенстване на образователната среда и мотивиране на изкуството в 150.ОУ

150.ОУ се намира в списъците на класираните училища за финансиране поНационална прорама на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“, модул „Изкуства“ иНационална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ Финансирането за подкрепа на целодневното обучение ще даде възможност за оборудване и обзавеждане на стая […]

Още една площадка по БДП за учениците на 150.ОУ през новата 2022/2023 учебна година

Нова площадка ще обогати дейностите в обучението по безопасност на движението. Проектното предложение на 150.ОУ е сред класираните в списъка на училищата с обхват на дейности по НП на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 2022г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението“. Площадката ще бъде оборудвана с модели на пътни знаци и съоръжения […]

150. ОУ сред класираните училища за обновяване и модернизиране на училищната библиотека

150.ОУ е в списъка на класираните училища по НП на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“. Щастливи сме, че с тази възможност за обновяване на средата на училищната библиотека и обогатяването на библиотечния фонд тя ще бъде уютно място за създаване интерес и любов към литературата и […]

На прага на новата учебна година 150. Иновативно ОУ обогатява материалната база за създаване на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване.

Два интерактивни дисплея, получени по Националната програма за ИКТ на МОН са поставени вече в кабинетите по история и география и английски език. За учениците и техните учители се откриват нови хоризонти към пътешествията по света, в миналото и вълнуващи преживявания с възможностите на модерното лингвистично обучение. Иновативното обучение през втората година ще намери своя адекватен […]

Свободни места по паралелки за учебната 2022/2023 година

Свободни места към 5.08.2022 година Клас Брой свободни места I клас 2 II клас няма III клас 6 IV клас 7 V клас 4 VI клас 4 VII клас 4
Shape
Shape