150.ОУ

Цар Симеон Първи

Родителска среща за първи клас

7. СЕПТЕМВРИ, 18:00 ЧАСА

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Още новини

ПОКАНА

Уважаеми родители/настойници,Ръководството на 150. ОУ „Цар Симеон Първи“ гр. София Ви кани да участвате на събрание на избраните представители на класовете, с цел конституирането на