150.ОУ

Цар Симеон Първи

Проект “Слънчева система” на учениците от 4.б клас

Любознателните четвътртокласници с г-жа Венета Стаменова превърнаха изученото в клас и събраната информация от различни източници в красиви макети и табла на Слънчевата система.

Още новини

Нови материали в кабинета по география

Местната комисия в район “Искър” за трета поредна година продължава своята кампания, за превенция на противообществените прояви, чрез закупуване на помагала, книги, спортни уреди, спортни