150.ОУ

Цар Симеон Първи

Проект “Слънчева система” на учениците от 4.б клас

Любознателните четвътртокласници с г-жа Венета Стаменова превърнаха изученото в клас и събраната информация от различни източници в красиви макети и табла на Слънчевата система.

Още новини

ПОКАНА

Уважаеми родители/настойници,Ръководството на 150. ОУ „Цар Симеон Първи“ гр. София Ви кани да участвате на събрание на избраните представители на класовете, с цел конституирането на