150.ОУ

Цар Симеон Първи

ПОКАНА

Уважаеми родители/настойници,
Ръководството на 150. ОУ „Цар Симеон Първи“ гр. София Ви кани да участвате на събрание на избраните представители на класовете, с цел конституирането на нов Обществен съвет (етап втори), което ще се проведе на 01.12.2022г., 18.30ч., в интерактивния кабинет на 1.етаж.,
При извънредни обстоятелства конституирането на обществен съвет ще се проведе в електронна среда.
Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на училището – Актуално/Обществен съвет/Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Виолина Велкова
Директор на 150.ОУ
“Цар Симеон Първи”

Още новини

Кръгла маса на тема “Приемственост”

Кръгла маса за стратегическо партньорство и сътрудничество на тема “Приемственост” се проведе днес между 88. ДГ “Детски рай” и 150.ОУ “Цар Симеон Първи”.Срещата уважи лично

13.04.2024г. – ОТВОРЕНИ ВРАТИ в 150.УЧИЛИЩЕ

Уважаеми родители на бъдещи ученици в 150.ОУ “Цар Симеон Първи”,С радост споделяме датата на отворените врати на 150.училище за всички, които желаят да се докоснат