150.ОУ

Цар Симеон Първи

Председател:

Ели Р. Велчева

Членове:

Татяна Димитрова – гл. експерт в район “Искър”

Атанас Л. Недялков – родител на ученик от II-а клас

Мария Барова – родител на ученик от II-б клас

Веска Г. Нончева – родител на ученик от III-б клас

Резервни членове:

Елена Георгиева – ст. експерт в район “Искър”

Десимира Величкова – родител на ученик

Пламена Христова – родител на ученик

Мариела Стоянова – родител на ученик

Боряна Борисова – родител на ученик