150.ОУ

Цар Симеон Първи

Още една площадка по БДП за учениците на 150.ОУ през новата 2022/2023 учебна година

Нова площадка ще обогати дейностите в обучението по безопасност на движението. Проектното предложение на 150.ОУ е сред класираните в списъка на училищата с обхват на дейности по НП на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 2022г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението“. Площадката ще бъде оборудвана с модели на пътни знаци и съоръжения и ще може да се използва на закрито с в часовете по БДП.

През изминалата учебна година учениците на 150.ОУ участваха в многобройни инициативи, свързани с безопасността на движението по пътищата и обогатяваха знанията си в тази дисциплина. Една инициатива по повод Деня на безопасността на движение по пътищата (29.юни), обедини ученици и учители в планирането, организирането и изпълнението на проект за създаване на площадка по БДП в училищния двор, на която най-малките ученици ще се запознават с правилата за движение по пътищата (повече за инициативата можете да видите ТУК)

Още новини

Нови два проекта в ход през новата 2022/2023 учебна година за усъвършенстване на образователната среда и мотивиране на изкуството в 150.ОУ

150.ОУ се намира в списъците на класираните училища за финансиране поНационална прорама на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“, модул „Изкуства“ иНационална програма на МОН

ПОКАНА за родителска среща

На 12.09.2022 година каним родителите на учениците в подготвителна група, първи клас и пети клас на родителска среща. Заповядайте!

На прага на новата учебна година 150. Иновативно ОУ обогатява материалната база за създаване на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване.

Два интерактивни дисплея, получени по Националната програма за ИКТ на МОН са поставени вече в кабинетите по история и география и английски език. За учениците и