150.ОУ

Цар Симеон Първи

В За училището/Училищно настоятелство/ е информацията за състава на обществения съвет, за неговите заседания и решенията, които взема.

В За училището – отчети по тримесечия

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 23.11.2016 год. в 18 ч. по класни стаи

Поименен състав на Обществения съвет

Председател: Ели Р. Велчева

Членове:

Татяна Димитрова – гл. експерт в район “Искър”

Атанас Л. Недялков – родител на ученик от II-а клас

Мария Барова – родител на ученик от II-б клас

Веска Г. Нончева – родител на ученик от III-б клас

Резервни членове:

Елена Георгиева – ст. експерт в район “Искър”

Десимира Величкова – родител на ученик

Пламена Христова – родител на ученик

Мариела Стоянова – родител на ученик

Боряна Борисова – родител на ученик