150.ОУ

Цар Симеон Първи

На прага на новата учебна година 150. Иновативно ОУ обогатява материалната база за създаване на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване.

Два интерактивни дисплея, получени по Националната програма за ИКТ на МОН са поставени вече в кабинетите по история и география и английски език.

За учениците и техните учители се откриват нови хоризонти към пътешествията по света, в миналото и вълнуващи преживявания с възможностите на модерното лингвистично обучение.

Иновативното обучение през втората година ще намери своя адекватен израз с амбицията на мотивираните, талантливи и отдадени на професията си учители.

А на път за физкултурния салон учениците ще бъдат мотивирани от жизнерадостни графични изображения, създадени от г-жа Антонина Бабукчиева – учител по изобразително изкуство. Цветните образи на деца в различни спортни активности ще се усмихват от стените на всички малки и големи ученици.

Още новини

Христос воскресе!

Христос воскресе!В светлата седмица поднасям своята благодарност към всички, които участваха в благотворителния Арт базар на 150.ОУ- родители, ученици и учители! Благодаря на приятелите на