150.ОУ

Цар Симеон Първи

Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

🔸️ Безопасността на децата е изключително важна за нас!
🔹️ Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето.Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат
да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани
професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки
ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията
за социално подпомагане (АСП). Линията е и най-бързата възможност за
подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с
Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна,
РУ на МВР, РУО към МОН и други.

Още новини

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Уважаеми родители и бъдещи ученици, 150. ОУ ще отвори вратите си специално за Вас на 25-ти февруари от 10:30 часа. Ще се докоснете до нашата

ПОКАНА

Уважаеми родители/настойници,Ръководството на 150. ОУ „Цар Симеон Първи“ гр. София Ви кани да участвате на събрание на избраните представители на класовете, с цел конституирането на