150.ОУ

Цар Симеон Първи

Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

🔸️ Безопасността на децата е изключително важна за нас!
🔹️ Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето.Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат
да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани
професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки
ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията
за социално подпомагане (АСП). Линията е и най-бързата възможност за
подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с
Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна,
РУ на МВР, РУО към МОН и други.

Още новини

150.училище в СУ “Свети Климент Охридски”

На 5.декември в най-големия от факултетите на СУ “Климент Охридски” факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) се проведе Ден на кариерата.Събитието беше организирано