150.ОУ

Цар Симеон Първи

Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

🔸️ Безопасността на децата е изключително важна за нас!
🔹️ Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето.Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат
да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани
професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки
ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията
за социално подпомагане (АСП). Линията е и най-бързата възможност за
подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с
Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна,
РУ на МВР, РУО към МОН и други.

Още новини

Препоръчителна литература за лятото

Мили ученици, уважаеми родители, ТУК ще намерите списък с препоръчителната литература за лятото за учениците от втори до пети клас за учебната 2023/2024 година. Весела

Наградата на кмета за цялостна професионална дейност и ефективно управление на образователната институция

Директорът на 150.ОУ „Цар Симеон Първи“ г-жа Виолина Велкова получи Наградата на кмета за цялостна професионална дейност и ефективно управление на образователната институция. Награда, която

“Хартиена надпревара”

На 31.05.2023г. стартира кампанията за разделно събиране на отпадъци от хартиени опаковки „Хартиена надпревара“, организирана от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД,