150.ОУ

Цар Симеон Първи

Кръгла маса на тема “Приемственост”

Кръгла маса за стратегическо партньорство и сътрудничество на тема “Приемственост” се проведе днес между 88. ДГ “Детски рай” и 150.ОУ “Цар Симеон Първи”.
Срещата уважи лично директорката на детското заведение г-жа Мария Йорданова, главният учител на градината г-жа Василена Григорова и госпожите на двете 4.групи – г-жа Костова и г-жа Недка Младенова.
От страна на 150.ОУ участие взеха г-жа Виолина Велкова, директор, г-н Георги Стоянов, заместник-директор по учебната дейност, г-жа Донка Янакиева, г-жа Даринка Кирова, г-жа Екатерина Джарова и г-жа Димитрина Цветкова.

Основните въпроси, които колегията дискутира бяха свързани с методическите насоки за работа в училище и предучилищните групи, здравословното хранене, броя и числеността на малчуганите в групите, чуждоезиковото обучение, работата с деца със специални образователни потребности, пълноценната социализация на деца от етническите малцинства, деца на бежанци, двуезичното обучение.
Научихме много интересни подробности като например, че заетостта на групите в 88.ДГ в момента наброява 360 деца. А също така, че имат закрит плувен басейн, кабинет по английски език, физкултурен салон, голям музикален салон, кукли за театър, реквизит. В детската градина работят психолог, логопед и ресурсен учител. Имат два ресурсни кабинета. Предлагат се допълнителни педагогически услуги – английски език, плуване, народни танци, футбол, балет, гимнастика.

Г-н Георги Стоянов запозна гостите с формите на работа и начина на провеждане на различните дейности и извънкласни занимания в 150.училище и с цялата организация на учебния процес. Участниците обсъдиха всички възможности за сътрудничество и единодушно се съгласиха този род срещи да се превърнат в традиция.
Г-жа Велкова показа на колегите от детската градина богатата учебна база на нашето училище, а те останаха очаровани от кабинета по религия, богатия книжен фонд на библиотеката и цветното и модерно оборудване на двете зали-игротеки.

Още новини

Христос воскресе!

Христос воскресе!В светлата седмица поднасям своята благодарност към всички, които участваха в благотворителния Арт базар на 150.ОУ- родители, ученици и учители! Благодаря на приятелите на