150.ОУ

Цар Симеон Първи

Клубът “Пазители на доброто”, в който участват всички ученици по религия в 150.ОУ в откриване на “тайния добротворец”

На 4 декември в 150. ОУ “Цар Симеон Първи” бе представен открит урок за св. Николай. 30 ученици от I клас, които изучават религия, заедно с учителите – гл. ас. д-р Полина Спирова преподавател по религиозна педагогика в Софийския университет и Елена Дюлгерова – учител по религия в училището, участваха в едно разследване.

Клубът “Пазители на доброто”, в който участват всички ученици по религия бе избран да се включи в следователския екип по откриване на “тайния добротворец”. Първокласниците трябваше да разберат кой е помогнал тайно на три сестри да живеят добре и да се омъжат като е оставил торба с жълтици на бедния им баща.

Учителите също влязоха в ролята на следователи като представиха досие на всеки заподозрян. Дали Васил, който обича да се хвали, Миро, който не обича да си дава нещата на другите или скромният, но щедър Николай. Така, след малки съмнения от страна на учениците дали човек може да изкара толкова много пари с честен труд, те се спряха на Николай. От учителите научиха, че това е св. Николай и всички решиха да го включат в клуба “Пазители на доброто”.

Св. Николай се беше погрижил и бе оставил торба с жълтици и в класната стая. Това бяха необикновени златни монети, на които пише “щедрост”. На въпроса на учителите “какво е да си щедър” или “какво е да си скромен” учениците отговаряха: “това значи да си добър и мил” и някак по детски откриха същността на всяка добродетел – да проявяваме милост към ближния, чрез добри дела.

Още новини

Информация за кандидатстване в VIII клас

На вниманието на родителите и учениците в VII клас, на които предстои кандидатстване в профилираните, професионалните гимназии и средните училища. Цялата налична информация за приема