150.ОУ

Цар Симеон Първи

Класирани ученици на 150.ОУ за националния кръг на XXII Национален конкурс “Бог е любов”

И тази година на XXII Национален конкурс “Бог е любов”, организиран от Министерството на образованието и науката участваха ученици от 150.ОУ, три са първите места за нашите ученици и голяма част от тях са отличени на първия (областен) етап от комисията за разглеждане и оценка на РУО София-град.
Творбите на участниците на областния кръг на конкурса по темата са в четирите жанра: стихотворение, разказ/есе, рисунка, приложно изкуство.
В жанр стихотворение във възрастова група ІII и ІV клас първо място заема Яна Петрова Божкова от IVв клас.
В жанр разказ/есе две възрастови групи се оглавяват от ученици на 150.ОУ „Цар Симеон Първи“:
Във възрастова група І и ІІ клас – първо място за Марта Асенова Илчева – IIб клас; второ място за Ема Георгиева – IIб клас;
Във възрастова група ІII и ІV клас – първо място за Жана Радославова Георгиева – IVа клас, второ място за Виктория Вълкова – IVа клас;
Мая Димова Бахарова от IIIа клас получава поощрение за творбата си.
В жанр рисунка второто място заема Даниела Цвяткова – IIв клас, а Даослав Йорданов – Iа клас получава поощрение за творбата си.
Съгласно регламента класираните на първо място творби от всички възрастови групи и жанрове продължават на втори (национален) етап.
Желаем успех на нашите победители и още много вдъхновение за прекрасни творби.

Още новини

Христос воскресе!

Христос воскресе!В светлата седмица поднасям своята благодарност към всички, които участваха в благотворителния Арт базар на 150.ОУ- родители, ученици и учители! Благодаря на приятелите на