150.ОУ

Цар Симеон Първи

Информационният бюлетин на ДАБДП посветен на Денят на детето

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на РУО София-град с Изх. №РУО1-16884/27.05.2024 г. Ви представяме двадесет и третото издание на информационния бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, посветено на Първи юни – ден на детето. В бюлетина са представени основни характеристики на децата като участници в движението и важни послания, които да напътстват ежедневните усилия за опазване на техния живот.

Бюлетинът можете да разгледате ТУК

Още новини