150.ОУ

Цар Симеон Първи

Денят на народните будители е особен ден в празничния календар на българина!

Той е ден за памет към делото на българските будители. Той е ден на настоящето-защото будителството е ежедневен труд.

Той е ден на бъдещето в съдбовната мисия да бъдем и да будим!

Желая крепко здраве, сили, за да съхраните пламъка и да разпръсквате светлината, дълбока удовлетвореност!

Честит празник!

Виолина Велкова
Директор на 150.ОУ