150.ОУ

Цар Симеон Първи

Два нови кабинета по български език и литература, създадени по национална програма на МОН

След създадените през миналата учебна година стая за занимания по интереси и нова учлищна библиотека тази година беше реализиран още един от модулите на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН, а именно „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

На втория етаж в училището двата кабинета по български език и литература за учениците от прогимназиален етап се превърнаха в уютна, позитивна образователна среда, която съчетава всички предимства на иновативното и традиционното и предразполага към желание за активно обучение.

Кабинетите са обновени в съзвучие с мотото на иновацият на 150.ОУ. Новите учебни маси и столове, с възможност за лесно подреждане в различни конфигурации мотивират учениците за активно учене, участие в дискусии и беседи на любими литературни творби.
Интерактивният дисплей ще бъде част от иновативни уроци, където да се използват новите образователни техологии и дигитални учебни ресусрси.
И в двата кабинета учениците ще имат възможност да четат и да правят справки в разнообразие от речници, граматически справочници и табла. А наборът от театрални аксесоари ще им даде възможност да съпреживеят чувства и емоции като участват в импрвизирани драматизации на любими приказки и разкази, което прави часовете по литература още по-вълнуващи, интересни и обогатяващи.

Още новини