150.ОУ

Цар Симеон Първи

Блестящи успехи на наши ученици в XXI Национален конкурс “Бог е любов”

Тази година за 21. път се провежда Националният конкурс “Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката.

Ученици от 150.ОУ участваха в конкурса със своите творби и голяма част от тях на първи (областен) етап са отличени от комисията за разглеждане и оценка на РУО София-град. Нашите ученци се явиха заедно с ученици от 30 столични училища, които твориха по темата в четирите жанра: стихотворение, разказ/есе, рисунка, приложно изкуство.

В жанр стихотворение във възрастова група ІII и ІV клас второ място заема Яна Божкова от IIIв клас с класен ръководител г-жа Донка Янакиева, а във възрастова група VIІ и VIІІ клас трето място заема Валерия Генадиева от VIIв клас с учител по български език и литература г-жа Нонка Цанева
В жанр разказ/есе във възрастова група ІII и ІV клас второ място заема Благовест Юлиев от IVб клас с класен ръководител г-н Петър Петков
В съшия жанр разказ/есе във възрастова група VIІ и VIІІ клас са отличени три талантливи момичета, отново ученички, насърчавани в таланта си от г-жа Нонка Цанева, старши учител с богат опит в екипа на 150.ОУ:
Второ място заемат Кристиана Кръстева от VIIа клас и Ема Стоянова от VIIб клас
Трето място заемат Александра Тодорова от VIIб клас и Магдалена Христова от VIIб клас

Завоювахме и първо място в жанр стихотворение за възрастова група I и II клас с творбата на Мая Бахарова, ученичка от 2.а клас с класен ръководител г-жа Поля Йорданова.
Съгласно регламента на конкурса стихотворението на на нашата млада авторка продължава на втори (национален) етап, където национална комисия ще избере най-добрите творения сред класираните на първо място ученици от цялата страна.

Успехът на 150.ОУ в лицето на всички талантливи деца е очакван резултат от добрата екипна работа на учителите в училището. Участието на децата в този значим национален конкурс беше вдъхновено и подкрепено от класните ръководители на учениците в начален етап, г-н Божин Дончев, учител по история и цивилизации и допълнителна подготовка по религия в начален етап и г-жа Нонка Цанева – старши учител по българси език и литература.

Младият учител г-н Божин Дончев допринесе много за съживяването на кабинета по религия на 150.ОУ след неговото възстановяване през учебната 2021/2022 година. Г-н Дончев е любим учител и събеседник на малките ученици в часовете по допълнителна подготовка “Религия”.
От тази учебна година 150.ОУ е базово училище към Богословския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Всяка сряда в кабинета по религия практикуват студенти от факултета и беседите и заниманията стават още по-увлекателни и вълнуващи.

Още новини

Препоръчителна литература за лятото

Мили ученици, уважаеми родители, ТУК ще намерите списък с препоръчителната литература за лятото за учениците от втори до пети клас за учебната 2023/2024 година. Весела

Наградата на кмета за цялостна професионална дейност и ефективно управление на образователната институция

Директорът на 150.ОУ „Цар Симеон Първи“ г-жа Виолина Велкова получи Наградата на кмета за цялостна професионална дейност и ефективно управление на образователната институция. Награда, която

“Хартиена надпревара”

На 31.05.2023г. стартира кампанията за разделно събиране на отпадъци от хартиени опаковки „Хартиена надпревара“, организирана от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД,