150.ОУ

Цар Симеон Първи

Блестящи успехи на наши ученици в XXI Национален конкурс “Бог е любов”

Тази година за 21. път се провежда Националният конкурс “Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката.

Ученици от 150.ОУ участваха в конкурса със своите творби и голяма част от тях на първи (областен) етап са отличени от комисията за разглеждане и оценка на РУО София-град. Нашите ученици се явиха заедно с ученици от 30 столични училища, които твориха по темата в четирите жанра: стихотворение, разказ/есе, рисунка, приложно изкуство.

В жанр стихотворение във възрастова група ІII и ІV клас второ място заема Яна Божкова от IIIв клас с класен ръководител г-жа Донка Янакиева, а във възрастова група VIІ и VIІІ клас трето място заема Валерия Генадиева от VIIв клас с учител по български език и литература г-жа Нонка Цанева.
В жанр разказ/есе във възрастова група ІII и ІV клас второ място заема Благовест Юлиев от IVб клас с класен ръководител г-н Петър Петков.
В съшия жанр разказ/есе във възрастова група VIІ и VIІІ клас са отличени три талантливи момичета, отново ученички, насърчавани в таланта си от г-жа Нонка Цанева, старши учител с богат опит в екипа на 150.ОУ:
Второ място заемат Кристиана Кръстева от VIIа клас и Ема Стоянова от VIIб клас.
Трето място заемат Александра Тодорова от VIIб клас и Магдалена Христова от VIIб клас.

Завоювахме и първо място в жанр стихотворение за възрастова група I и II клас с творбата на Мая Бахарова, ученичка от 2.а клас с класен ръководител г-жа Поля Йорданова.
Съгласно регламента на конкурса стихотворението на нашата млада авторка продължава на втори (национален) етап, където национална комисия ще избере най-добрите творения сред класираните на първо място ученици от цялата страна.

Успехът на 150.ОУ в лицето на всички талантливи деца е очакван резултат от добрата екипна работа на учителите в училището. Участието на децата в този значим национален конкурс беше вдъхновено и подкрепено от класните ръководители на учениците в начален етап, г-н Божин Дончев, учител по история и цивилизации и допълнителна подготовка по религия в начален етап и г-жа Нонка Цанева – старши учител по българси език и литература.

Младият учител г-н Божин Дончев допринесе много за съживяването на кабинета по религия на 150.ОУ след неговото възстановяване през учебната 2021/2022 година. Г-н Дончев е любим учител и събеседник на малките ученици в часовете по допълнителна подготовка “Религия”.
От тази учебна година 150.ОУ е базово училище към Богословския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Всяка сряда в кабинета по религия практикуват студенти от факултета и беседите и заниманията стават още по-увлекателни и вълнуващи.

Още новини

Христос воскресе!

Христос воскресе!В светлата седмица поднасям своята благодарност към всички, които участваха в благотворителния Арт базар на 150.ОУ- родители, ученици и учители! Благодаря на приятелите на